Преводи

Печати

Симултан, консекутивен и писмен превод од англиски/германски на македонски и обратно од 2009 до 2016

Институција/ Компанија/ Проект

Лице за контакт

Телефонски број

Лекари без граници - претставништво Македонија Силвија Митевска +389 71 791 805
Американска амбасада Скопје Александар Гајдов +389 2 310 2048
УНФПА - Фонд за население на ОН Даниел Калајџиески +389 2 3249 571
АКВАСАН Мрежа во БиХ - Здружение за вода и сектор за заштита на животната средина

Самир Алибабиќ

Кенан Ајдиновиќ

+387 37 224 038

+387 37 228 267

АКВАСЕЈВ (Решенија за управување со води) - Македонија Бојан Ристовски +389 2 6148 444
Здружение на даватели на комунални услуги во Република Македонија Лолита Стојановска  +389 2 2461 971
IAWD / Danube Water Program, Австрија

Семира Касимати

Филип Велер

+355 4 225 8379
Совет на Европа Шахин Лауритцен +33 (0)3 88 41 20 00
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Станка Трајковиќ +389 2 2656 737 ext.141
Еуростандард банка АД Скопје Горан Јосифовски +389 2 3140 210 
Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП)

Емил Шурков

Ќендреса Сулејмани

Жарко Цветковски

+389 2 3109 932
NDT-Systems, Австрија Елена Вотке 02635 65014 
Германска читалница Скопје Мариана Палашевска +389 2 31 23 349

UNDP Програма за развој на обединетите Нации Проект на UN WOMEN

Бобан Митровски +389 2 3109 307 локал 10

 ЕВН Македонија

Елизабета Николовска

+389 32 05 000 - 43036

+389 72 933 036

Трговско одделение при Австриска амбасада

Билјана Еделинска

+389 2 310 92 32

ДИХК – ЦЕФТА проект за партнерство, претставништво Бугарија

Вања Тонева

+ 359 2 816 30 13

ГИЗ Германско здружение за меѓународна соработка

Соња Андонова

+389 31 32 628

Македонско-Германско стопанско здружение

Марија Радевска

+389 32 96 787

Фондација Конрад-Аденауер

Сандра Кољачкова

+389 32 31 122

Министерство за правда на Република Македонија

Елена Димовска

+389 76 404 453

Стопанска комора на Македонија

Билјана Пеева-Ѓуриќ

Влатко Стојановски

+389 2 32 44 034

+389 2 32 40 04

Еуростандард Банка

Кристина Поповска

+389 32 49 439

БТ Македонија ДОО

Искра Петровска

+389 32 16 370

Форум Цивилен мировен сервис

Силке Мајер - Вит

+389 32 28 099

Секјуриком Мултисервис Интернационал

Моника Цветковска

Елисавета Симјановска

+389 78 276 805

+389 70 359 998

Германско-македонска бизнис асоцијација

Лара Крстева - Ичокаева

+389 70 511 453

Алпине Бау

Елена Георгиевска

+389 32 45 856

Македонско здружение за геотехника

проф. Васил Витанов

+389 70 231 956

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Дијана Василевска

+389 32 89 036

Асоцијација на јавни обвинители на Македонија

Елизабета Кајчевска

+389 32 31 267

Министерство за животна средина и просторно планирање

Теодора Обрадовиќ – Грнчаровска

Гордана Кожухарова

 +389 30 66 930

Германска амбасада во Скопје

Барбара Утевска

+389 30 93 900

+389 30 93 847

ГИЗ - проект за модернизација на јавни комунални услуги

Маријана Наумовска

+389 32 12 440

ГТЗ Проект за контрола на храна

Габриела Сандуловска

+389 32 17 260

ГТЗ Проект за заштита на потрошувачите

Маријана Лончар

+389 31 12 440

КоалицијаСите за фер судење

Трајче Пеливанов

+389 32 15 263

+389 32 15 264

ГТЗ – Проект за модернизација на земјоделскиот сектор во Македонија 

Бобан Илиќ

+389 70 248 636

GTZ –LEAP Проект за 5 општини

Лидија Фајдига

+389 75 644 558

UNDP Програма за развој на обединетите Нации Проект на NCSA

Владимир Ставриќ Павлина Здравева

+389 30 90 084

Неотел

Лејла Деспотовска

+389 25 511 162

 

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review