Проекти и референци

Печати

Референци кон проектите на КОНСТАН

Информациите што се доставени подолу во табелата се однесуваат на имплементираните важни проекти на Констан ДООЕЛ. За секој ангажман лицето за контакт е дадено, вклучувајќи го неговиот телефонски број. Оттука клиентот може да ги потврди ангажманите во било кое време.

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review