Организација на семинари, конференции, модерација на работилници итн.

Печати

 

Бр.

Институција/ Компанија/ Проект

Лице за контакт

Телефонски број

 1.  

Модерација на „Обуката за општински персонал за привлекување на странски инвеститори во Република Македонија“ во соработка со Балкан Нет и ПроНЕТ, Скопје 2013

Сандра Савановиќ Стевановиќ, ПроНЕТ, Србија

+381 11 32 44 010

 1.  

Модерација на меѓународната работилница за „Управување со општините и овозможување услуги“ во соработка со Балкан Нет и НАОСБ, Банско, Бугарија 2013

Валентин Лазаров, НАОСБ Бугарија

+359 2 9874209

 1.  

Модерација на меѓународната Конференција за превенција на корупција во соработка со Балкан Нет, КАС (Конрад Аденауер Штифтунг) и НАОСБ (Национална асоцијација на општинските службеници на Бугарија), Скопје 2011

Ања Чимек, Раководител на КАС Македонија

 

Валентин Лазаров, НАОСБ Бугарија

+389 2 323 1122

 

+359 2 9874209

 1.  

Модерација на „Обука на тренери за безбедност на храна“ во соработка со Балкан Нет и ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), Скопје 2011

Ирене Фрелих, GIZ проектен координатор, Германија

+49 228 4460 1181

 

 1.  

Модерација на меѓународната работилница за планирање „Економско правна реформа - Македонија“ во соработка со ГТЗ (сега ГИЗ), Скопје 2008

Вероника Ефремова Македонија

+389 71 317 262

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на меѓународната работилница „Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа„ во соработка со ГТЗ, Хотел Гранит, Охрид – 2007

Соња Андонова, Македонија

+389 70 343 376

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за учесниците во проектот „Локален еколошки акционен план“, 2005

Лидија Фајдига, Македонија

+389 75 644 558

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација почетокот на работилницата во врска со проектот: „Втор акционен план за животна средина за Република Македонија“ (околу 100 учесници, Клуб на пратеници), 2004

Гијсберт Кок, Холандија

+389 70 916736

+31 334 683 945

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за координаторот на Швајцарската програма за поддршка на работничкиот синдикат во Република Макеоднија, 2004

Елизабета Кркачева, Македонија

+389 70 363 361

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за членовите на РГ за проектот на Светската банка во државниот завод за Геодетски работи, 2004

Тања Ценова-Митревска, Македонија

+389 70 230 573

 1.  

Подготовка и модерција на работилницата за планирање на проектот „Подобрување на економската ефикасност на јавните служби во Македонија“ (околу 40 учесници, Хотел Св. Наум, Охрид), 2003

Марина Наумовска-Милевска, Македонија

+389 75 40 81 40

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на почетокот на работилницата во врска со проектот Управување со цврст отпад во Југозападна Македонија“ (околу 50 учесници), 2003

Фридл Ландвер, Германија

+49 404 006 32

+49 1739 448 685

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на почетокот на работилницата во врска со проектот „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање“ (околу 100 учесници, Хотел Холидеј Ин), 2002

Хајнрих Андерс, Германија

+389 2 30 77 729

+389 2 30 77 719

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на почетокот на работилницата во врска со проектот „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање – Стратегии за комуницирање со животната средина“ (околу 80 учесници, Клуб на пратеници), 2002

Хајнрих Андерс, Германија

+389 2 30 77 729

+389 2 30 77 719

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на семинарот за проектот „Развој на процесот на средно образование во Република Македонија“ (околу 50 учесници), Хотел Св. Наум, Охрид – 2002

Ивана Дојчиновска, Македонија

+389 70 27 83 57

 1.  

Подготовка, организација и модерација на работилницата за планирање на проектот „Локален еколошки акционен план за Скопје“, околу 40 учесници (Хотел Панорама) – 2002

Соња Јордановска, Македонија

+389 2 32 17 007

+389 2 32 17 008

 1.  

Организација на Германско – Македонските деловни состаноци, 70-100 компании/ учесници во 2002/2003 (Клуб на пратеници, во име на Македонсккото – Германско стопанско здружение)

Хамзи Белули, Македонија

+389 2 32 28 824

+389 2 32 96 786

 

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review