Новости

Писмен превод за потребите на Ротари Клуб - Скопје, април 2019 година...

  На барање на претставништвото на Ротари клубовите во Скопје, јазичните експерти на КОНСТАН ДООЕЛ беа ангажирани за писмен превод од словенечки на македонски јазик на материјал од околу 300 страници. Услугата беше извршена професионално и на барање на клиентите - во екстремно краток рок.

Прочитај повеќе...
Симултано преведување за потребите на Светска Банка, 10-11 април, 2019 година...

  Кон крајот на 2018 година, Констан Дооел започна соработка за преведувачки и толкувачки услуги со Светска Банка - претставништво во Скопје, за писмен превод, како и симултано и консекутивно толкување од англиски, германски, српски, албански и македонски јазик и обратно како и други јазични комбинации. Еден од поголемит [ ... ]

Прочитај повеќе...
Студиска посета во Рим, Италија за потребите на ГИЗ, 02-05 април, 2019 година...

  Констан Дооел ја продолжи соработката со Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ.   Јазичните експерти на Констан во многу наврати беа ангажирани за симултано и консекутивно толкување, како и писмени преводи за потребите на ГИЗ. Од 02 до 05 април, ГИЗ организираше студиско патување во Италија при шт [ ... ]

Прочитај повеќе...
Успешна соработка со Еуростандард Банка АД Скопје

Констан Дооел својата долгогодишна соработка со Еуростандард банка ја продолжи и во 2018 година. Во текот на цела година, Констан Дооел успешно изврши повеќе писмени преводи на речиси 1000 страници за потребите на Еуростандард банка на текстови од правна и деловна терминологија на повеќе јазици, како што се: англиски, руски, буг [ ... ]

Прочитај повеќе...
Симултано и консекутивно преведување и изнајмување на опрема за симултано толкување за потребите на ...

И оваа година, Констан Дооел ја продолжи соработката со Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ. Јазичните експерти на Констан во многу наврати беа ангажирани за симултано и консекутивно толкување како и писмени преводи за потребите на ГИЗ за следните јазици: македонски, албански, англиски, германски, српски,  [ ... ]

Прочитај повеќе...
Симултано толкување и писмени преводи за потребите на УНФПА - Фондот за население на Обединетите нац...

Во рамки на 2018 година, Констан Дооел оствари интензивна соработка со УНФПА - Фондот за население на Обединетите нации,а во текот на 2018 годинатимот на Констан Дооел успешно обезбеди превод на повеќе од 1000 страници на текстови од медицинска терминологија и повеќе од 1600 PowerPoint слајдови. Исто така, за потребите на УНФПА беа анга [ ... ]

Прочитај повеќе...
Соработка со ВТЕ Васертехник ГмбХ, Есен, Германија, 2018

Констан Дооел и ВТЕ Васертехник ГмбХ, Есен, Германија ја продолжија својата одличната соработка во текот на изминатите месеци и соработката се прошири и за услуги по германски, романски и албански јазик. Имено, од потпишувањето на спогодбата па сѐ до денес, Констан за потребите на ВТЕ Васертехник врши стручни преводи (најчес [ ... ]

Прочитај повеќе...
Симултано и консекутивно толкување и писмени преводи за потребите на UN WOMEN, 2018...

Констан Дооел ја продолжи соработката со UN WOMEN и јазичните експерти на Констан во многу наврати беа ангажирани за симултано и консекутивно толкување како и писмени преводи за потребите на UN WOMEN. Еден од поголемите настани за кои беа ангажирани јазичните екперти на КОНСТАН ДООЕЛ беше Регионалниот форум организиран во простор [ ... ]

Прочитај повеќе...
Писмени преводи за потребите на ИОМ - Меѓународна организација за миграција, Скопје...

 Во 2018 година, Констан Дооел ја продолжи својата соработка со ИОМ - Меѓународна организација за миграција, Скопје. Јазичните експерти на Констан Дооел беа ангажирани за повеќе писмени преводи за повеќе области: Поддршка на жртви при опоравување и заштита, Програма за обука за надградба на капацитетите на социјалните раб [ ... ]

Прочитај повеќе...
Симултани и писмени преводи за потребите на АХК

Констан Дооел веќе 10-тина години соработува со АХК - Делегација на германското стопанство во Македонија, меѓу другото, во текот на месец ноември Констан изврши превод од англиски на македонски јазик на книга со наслов “Train the Teacher”. По налог на АХК - Делегација на германското стопанство во Македонија, од 12 до15 декември г [ ... ]

Прочитај повеќе...
Академија за лидерство 2018 – Модул 2, Будва, Црна Гора
Академија за лидерство 2018 – Модул 2, Будва, Црна Гора

Балкан Нет во соработка со своите партнери Констан Дооел и Националната асоцијација на општински службеници на Бугарија (НАОСБ) и со поддршка од Фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа, веќе 5 години го спроведува проектот „Академија за лидерство“. Во рамките на овој проект, одржани се 17 работилници во Македонија и  [ ... ]

Прочитај повеќе...
Писмен и симултан превод за Агенција за намалување на заканите и одбрана на САД (CBRN) / Мај, 2018 г...
Писмен и симултан превод за Агенција за намалување на заканите и одбрана на САД (CBRN) / Мај, 2018 година

  Тимот на КОНСТАН ДООЕЛ беше ангажиран за писмен превод на над 1200 слајдови на презентации за потребите на Агенцијата за намалување на закани и одбрана на САД (CBRN) како и симултано толкување од англиски на македонски јазик и обратно на обуките одржани во Скопје во текот на мај 2018 година.  

Прочитај повеќе...
Останати новости

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review