Добредојдовте на веб порталот на Констан Дооел

 

Констан Дооел е формиран во 2002 година.


Оттогаш, фирмата прикажува постојан растеж и во последниве неколку години ја зацврстува својата позиција на пазарот во Македонија. Најдобар доказ за тоа се зголемениот број на задоволни клиенти и спроведени проекти.

Главните активности на фирмата се состојат од координација и управување на домашни и меѓународно финансирани проекти во Македонија, при што се нудат производи и услуги по мерка на клиентот, низ единствен динамичен баланс и ентузијазам комбинирани со сеопфатни домашни и меѓународни искуства во различни сектори.
 
Нашата интелектуална енергија ја инвестираме во трансформација на утврдените политики во успешни проекти. Патот кон успехот е поплочен со препреки. Затоа нашите решенија по мерка секогаш се интегрирани во поставените политички рамки.

Нашиот пристап се базира на нашето искуство и на фактот дека организациите треба во целост да бидат посветени на процесот на транзиција на општеството и обезбедување на квалитетни информации и партнерство помеѓу јавниот и приватниот сектор.

Нашите главни цели се постојана иновација на услугите, потполно задоволување на клиентите и заедно со тоа, поддршка во целокупниот развој на нестабилните транзициони економии. Денес ние сме една од водечките фирми за проектен менаџмент и консалтинг во развојниот сектор во Македонија.
 
Вработените и партнерите на Констан се посебно специјализирани за преведувачки и толкувачки услуги од сите светски јазици на балканските јазици и обратно, за пружање советодавни услуги и обуки за безбедност на храната, како и советодавни услуги во секторот за снабдување со вода и одведување и третман на отпадни води.

Со 4 вработени лица и поголема палета на партнери и соработници низ Македонија ние докажавме дека можеме да бидеме сигурни партнери во владините и странските донаторски институции, но и на приватниот сектор во широк спектар на активности. Ова се потврдува низ нашиот постојан економски раст.
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review