Нашите принципи

Печати

1. Тимска работа

Не постои личност која ги има сите одговори. За да бидеме успешни мора да ги комбинираме нашето знаење и искуство. Работењето како дел од еден тим треба да биде пријатен и едукативен дел од животот. 

2. Постојана иновација 
Личната иницијатива, побарувањата и новите идеи се охрабрувачки. За да изнајдеме начини како да се справиме со предизвици мора да внесуваме промени во решавање на обврските од страна на клиентите.

 

3. Квалитет
Во свет полн со експерти, ние мора да се разликуваме од нив според квалитетот во работата. На секоја препорака и комуникација од клиентот треба да се гледа како можност да се импресионира истиот со квалитетно и исправно работење. Постојано подобрување на квалитетот е единствениот начин да останеме во овој бизнис.

4. Комуникација 
Целокупната комуникација, неформална или формална, внатрешна или надворешна, мора да се одвива отворено, промислено и учтиво. Честото и отворено комуницирање е еден начин за да се осигураме дека сите сме информирани.

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review