Проектен менаџмент и координација

Печати

 

 

Бр.

Институција/ Компанија/ Проект

Лице за контакт

Телефонски број

 1.  
Обука и ревизија за НАССР систем за безбедност на храна во Млекарница Берово - Наташа Дооел, Берово - 2015 (во тек) Марија Умленска

+389 (0)33/445 377

 1.  
Воведување на НАССР систем и GLK - германски сертификат за квалитет на храната кај малите производители на храна во ССОУ „Моша Пијаде“, Тетово - 2014 Александар Бачевски +389 78 848 029
 1.  

Менаџмент и координација на проектот „Академија за Лидерство, Македонија и Бугарија, 2014“ во соработка со Балкан Нет и НАОСБ (Национална асоцијација на општинските службеници на Бугарија), 2014 – во тек

 

Валентин Лазаров, НАОСБ Бугарија

 

+359 2 9874209

 1.  

Менаџмент и координација на проектот „Безбедност на храната во регионот на Југоисточна Европа“во соработка со Балкан Нет и GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), 2012 - 2013

Ирене Фрелих, GIZ Проектен координатор, Германија

+49 228 4460 1181

 

 1.  

Менаџмент и координација на проектот „Надградба на капацитетите за искористување на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во општините од Југоисточна Европа“, во соработка со Балкан Нет и GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), 2011 - 2014

Јоахим Ф. Шредер, GIZ Подружна канцеларија, Германија, Проектен координатор

+49 2052 926 697

 1.  

Менаџмент и координација на проектот „Академија за лидерство 2012“ во соработка со Балкан Нет и НАОСБ (Национална асоцијација на општинските службеници на Бугарија), 2012


 

Валентин Лазаров, НАОСБ Бугарија

 

+359 2 9874209

 1.  

Модерација на меѓународниот симпозиум Железна Завеса, мај 2010

Јенс Адлер, GTZ

+389 71 325 903

 1.  

Модерација на најмалку 40 национални и меѓународни работилници на различни теми за потребите на GTZ (сега GIZ) проектите во балканските земји 1997 - 2009

Улрике Ганцер Зомер, GTZ координатор за Албанија и Македонија

+389 71 308 295

+389 2 3103 561

 1.  

Модерација на Регионалниот форум за модни дизајнери, текстилна индустрија и стручни колеџи во Југоисточна Европа, одржасн во Скопје на 25-26.11. 2009  - GTZ ORF Промоција на извозот на сопствени колекции на индустријата за облека преку квалификации и регионално вмрежување на модни дизајнери.

GTZ Германска канцеларија за техничка соработка Скопје

Валентина Нушкова – GTZ Проектен координатор

+389 2 3 103 569

+389 70 230 031

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на 2 работилници во рамките на проектот: „Патот кон прифатливи IPA CBC заеднички проектни апликации помеѓу Бугарија и Македонија” (работилница 1 – Виница, Македонија, 25 учесници / работилница 2 – Сандански, Бугарија, 30 учесници), 2009. Во соработка со GTZ RED Македонија и Ханс Зајдел Штифтунг Бугарија


 

Валентин Лазаров, НАОСБ Бугарија

Горан Зашев, Асоцијација за регионален економски развоја на брегалничкиот и струмичкиот регион

+359 2 9874209

+389 32 483 131

 1.  

Комплетна организација и модерација на меѓународната конференција „ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ОПШТИНСКИ ОТПАДНИ ВОДИ ПРОИЗВЕДЕНА ВО ГЕРМАНИЈА”, во Белград, Србија во соработка со Балкан Нет, март 2009

Дитер Рајнке, Германија

+49 171 1958128

 1.  

Модерација на меѓународната конференција „Отворен регионален фонд на Југоисточна Европа“ во Скопје, Македонија, во соработка со GTZ, декември, 2008

Соња Андонова, Македонија

+389 70 343 376

 1.  

Комплетна организација и модерација на 3 меѓународни работилници (1 во Германија и 2 во Македонијаво рамките на проектот „Воспоставување на единица за јавно приватно партнерство во рамките на Македонското министерство за економија“, во соработка со Балкан Нет, во соработка со УСАИД, 2008

Снежана Петковска, Македонија

+389 75 232 650

 1.  

Високи технологии за отпадни води Made in Germany, во соработка со InWEnt/ TIA Abwasser, Германија, 2008

Рита Ритер, Германија

+ 49 228 44 601108

 1.  

Воспоставување Општествена одговорност на компаниите во Југоисточна Европа во име на БАСМЕ/ Балкан Нет за земјите од Балканот (Албанија, Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина), 2007- 2008

Габриеле Елсбергер, Германија

+ 49 228 222168

 1.  

Воспоставување на единица за Јавно приватно партнерство во рамките на македонското Министерство за економија во соработка со Aroew/Балкан Нет, 2007-2008

Снежана Петковска, Македонија

+389 75 232 650

 1.  

Воспоставување и одржување на мрежа на експерти за приватно партнерство во соработка со InWEnt, Германија за земјите на Балканот (Албанија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Романија, Македонија, Косово) 2005 -2008

Рита Ритер, Германија

+ 49 228 44 601108

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на меѓународната работилница „Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа„ во соработка со ГТЗ, Хотел Гранит, Охрид – 2007

Соња Андонова, Македонија

+389 70 343 376

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за учесниците во проектот „Локален еколошки акционен план“, 2005

Лидија Фајдига, Македонија

+389 75 644 558

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација почетокот на работилницата во врска со проектот: „Втор акционен план за животна средина за Република Македонија“ (околу 100 учесници, Клуб на пратеници), 2004

Гијсберт Кок, Холандија

+389 70 916736

+31 334 683 945

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за координаторот на Швајцарската програма за поддршка на работничкиот синдикат во Република Макеоднија, 2004

Елизабета Кркачева, Македонија

+389 70 363 361

 1.  

Интерактивен курс за управување со проектниот циклус за членовите на РГ за проектот на Светската банка во државниот завод за Геодетски работи, 2004

Тања Ценова-Митревска, Македонија

+389 70 230 573

 1.  

Управување со физибилити фазата од предлог проектот на Светска Банка Проект за катастер и регистрација на имот” (проценета вредност на проектот 0,45 мил. САД $), 2004

Вајл Зекаут, САД

Тања Ценова-Митревска, Македонија

+ 2 202 473 3537

+389 70 230 573

 1.  

Координација и управување на проектот за Република Македонија „Логистички концепт за патен сообраќај“, во соработка со InWEnt, 2001 - 2004

Проф. Др. Екштајн, Германија

+ 49 492 3786 144

 1.  

Подготовка и модерција на работилницата за планирање на проектот „Подобрување на економската ефикасност на јавните служби во Македонија“ (околу 40 учесници, Хотел Св. Наум, Охрид), 2003

Марина Наумовска-Милевска, Македонија

+389 75 40 81 40

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на почетокот на работилницата во врска со проектот Управување со цврст отпад во Југозападна Македонија“ (околу 50 учесници), 2003

Фридл Ландвер, Германија

+49 404 006 32

+49 1739 448 685

 1.  

Комплетна подготовка, организација и модерација на семинарот за проектот „Развој на процесот на средно образование во Република Македонија“ (околу 50 учесници), Хотел Св. Наум, Охрид – 2002

Ивана Дојчиновска, Македонија

+389 70 27 83 57

 1.  

Подготовка, организација и модерација на работилницата за планирање на проектот „Локален еколошки акционен план за Скопје“, околу 40 учесници (Хотел Панорама) – 2002

Соња Јордановска, Македонија

+389 2 32 17 007

+389 2 32 17 008

 1.  

Организација на Германско – Македонските деловни состаноци, 70-100 компании/ учесници во 2002/2003 (Клуб на пратеници, во соработка со Македонсккото – Германско стопанско здружение)

Хамзи Белули, Македонија

+389 2 32 28 824

+389 2 32 96 786

 1.  

Координација и управување на проектот за Република Македонија „Програма за обука на помлади менаџери“ 2000 - 2003

Габриеле Елсбергер, Германија

+ 49 228 222168

 1.  

Координација и управување на проектот за Република Македонија „Програма за обука на помлади менаџери за управување со животната средина“ 2000 - 2003

Габриеле Елсбергер, Германија

+ 49 228 222168

 1.  

Координација и управување на проектот за Република Македонија „Студија за учество на приватниот сектор во водоснабдувањето во Скопје, Прилеп и Битола“, во соработка со Светска Банка, 2002

Др. Хорст Нимс, Германија

+ 49 621 418940

 

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review